Alle specialer

Lidelsesreificering af præmenstruel dysfori - En sociologisk undersøgelse af oplevelsen og forståelsen af præmenstruelle gener

Marie Haarmark Nielsen
Københavns Universitet
 - 
Sociologi
Sundhed

Se flere specialer