Alle nyheder
Festivalen

Job: Projektmedarbejder for partnerskaber på Specialefestivalen 2022

Vil du stå i spidsen for udviklingen af nye partnerskaber på Specialefestivalen?

3
March
 
2022

Vil du være med til at udvikle en vidensfestival, der bygger bro mellem fagligheder og samfund?


Som projektmedarbejder på Specialefestivalen vil du bistå projektlederen og styringsgruppen i udviklingen af en økonomisk bæredygtig festival, der inddrager erhvervslivet, civilsamfundet og universiteterne i at anerkende den enkelte specialestuderende samt sikre en god overgang fra studieliv til arbejdsliv.

SPECIALEFESTIVALEN KORT FORTALT

På den gamle politistation midt på Frederiksberg inviterer Ungdomsbureauet og Station universiteterne, forskere, erhvervsfolk, kunstnere, studerende, borgere og den nye generation af kandidatdimittender til en todages festival, der sætter den nyeste forskning, overgangen til arbejdsmarkedet og universitetsspecialet i centrum.


Festivalens omdrejningspunkt er dem, hvis passion og begejstring for den nyeste viden og forskning er så stor, at det fortjener en særlig plads og en mulighed for at indfri det potentiale specialerne gemmer på.


Specialefestivalen tilbyder et fordybelsesrum til at dykke ned i de mange specialer, der hvert år afleveres på landets universitetsuddannelser og en unik mulighed for dimittenderne til at indtage scenerne og give deres viden et publikum.

Specialefestivalen er specialepræsentationer, talks og debatter og værksteder med den nyeste generation af universitetsdimittender fra alle landets universiteter, forskere, politikere og samfundsdebattører.

DINE ARBEJDSOPGAVER vil indebære:

- Salg- og partnerskab med kommercielle partnere

- Lokal forankring, og efterliv mellem festivalerne

- Koordinering, konceptualisering og planlægning af værksteder under festivalen, der rådgiver, udfordrer og stiller spørgsmål til specialet og overgangen til arbejdslivet

- Samarbejde og involvering af universiteterne

- Kommunikation til universitetsstuderende (herunder både danske og internationale)

- Involvering af Stations hastigt voksende medlemsbase i festivalen

- Partnerskaber og konceptualisering af atmosfære

HVEM ER DU?

Du vil arbejde tæt sammen med meget engagerede, nysgerrige og unge mennesker, der alle er ivrige efter at gøre en forskel både for studerende og samfundet som helhed. Derfor trives du i en mindre organisation med konstant forandring og udvikling.

Vi forestiller os, at du:

- Har stærke samarbejdsevner og formår at arbejde i snitfladen mellem to organisationer

- Er udadvendt og god til at sælge ideer til potentielle partnere

- Har gode koordineringsevner og evner at skabe overblik mellem flere interessenter

- Er proaktiv og ikke er bange for at række ud til nye mennesker og organisationer

- Har erfaring med involvering af studerende, erhvervsliv og evt. universiteter


Det er ikke en forudsætning at du selv har en akademisk baggrund, men kendskab til universiteternes styring og processer er en fordel.Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.


ANSØGNING OG ANSÆTTELSE

Ansøgning, CV, referencer og øvrige dokumenter skal tilsendes Organisations Direktør, Mikkel Nielsen, gennem The Hub.
Link til ansøgningsportal: https://thehub.io/jobs/6243200a1df68fddfed59cf2
Deadline for ansøgning er 18. april. Samtaler afholdes umiddelbart efter deadline.

Dit ansættelsesforhold vil være ved Station, men du vil også arbejde tæt sammen med Ungdomsbureauet, der er en ligeværdig partner i projektet. Stillingen er en projektansættelse fra 1. maj 2022 til 30. april 2023 med henblik på forlængelse herefter.
Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer om ugen, og du vil indgå i teamet på Station. I forbindelse med afviklinger, kan der forekomme aften og weekendarbejde.

For more information or questions please contact us at
mikkel.n@station.dk or phone number 42909557
Seneste nyheder